Servicecatalogus

Beheersing waterkwaliteit

Tijdens de behandeling van uw patiënten gebruikt u water. Niet alleen om de patiënt te laten spoelen, maar bijvoorbeeld ook om uw instrumenten te koelen. Het water uit de (interne waterleiding van de) behandelunit lijkt schoon, maar is dat ook daadwerkelijk zo?

Laat nu uw water testen bij Plandent

Invulling zorgplicht patiënten In de huidige KNMT hygiënerichtlijn is een hoofdstuk gewijd is aan het beheersen van de waterkwaliteit uit de behandelunit (hoofdstuk 10).

Studies tonen aan dat in 89% van de behandeleenheden zonder waterreinigingsinstallatie de waterkwaliteit onvoldoende is. Van de behandeleenheden met een waterreinigingsinstallatie is dit 45%.

Met name in vernevelde vorm (aerosolen) is gecontamineerd water gevaarlijk, aangezien het door u, uw medewerkers en uw patiënten kan worden ingeademd.

• W ater dient periodiek getest te worden op kolonie vormende eenheden (kVe) per millimeter (twee keer per jaar). • B evat het water meer dan 100 kVe/ml*, dan dient er een beperkte risicoanalyse van de behandeleenheid gemaakt te worden. Aan de hand van deze analyse moeten beheers maatregelen genomen worden en vervolgens moet er herbemonsterd worden. • B evat het water meer dan 10.000 kVe/ml, dan moet er getest worden op Legionella.

Om het risico te beperken is er een wettelijk kader waaraan u dient te voldoen:

• Zorgplicht voor de patiënten (wet BIG en Kwaliteitswet Zorginstellingen) • Drinkwaterbesluit • NEN 1006 (norm voor leidingwaterinstallaties)

Deze richtlijn houdt geen rekening met de gebouwgebonden waterleidingsinstallatie, maar kijkt uitsluitend naar de behandeleenheid.

Wat betekent dit voor mijn behandeleenheid?

Made with FlippingBook - Online catalogs