Servicecatalogus

Up-to-date houden van het KEW-dossier

VOOR GEBRUIK RÖNTGENAPPARATUUR

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Advies voor bouwmaterialen Bij nieuwbouw of een verbouwing is het belangrijk om rekening te houden met het te gebruiken bouwmateriaal. De straling die vrijkomt bij een röntgenopname dient hierdoor zo goed mogelijk opgevangen te worden om onnodige blootstelling aan schadelijke straling te beperken. Onze specialisten zijn op de hoogte van de eisen waaraan uw pand moet voldoen om gebruik te mogen maken van röntgenapparatuur.

Onze specialisten kunnen u adviseren welke bouwmaterialen u het beste kunt gebruiken bij de nieuw- of verbouw van uw praktijk.

Volgens het Besluit Basisveiligheidsnormen

Bestralingsbescherming (BBS) moet tenminste één keer per jaar ieder röntgentoestel gecontroleerd worden op goede werking. Deze controle omvat naast een controle van de röntgenstraling ook een mechanische en elektrische veiligheidscontrole en bij onderhouden OPG/CBCT. Alle bevindingen worden opgenomen in een rapport. De kwaliteitscontrole en preventief onderhoud wordt uitgevoerd door onze fabrieks gecertificeerde technici:

Wij hebben informatie nodig met betrekking tot:

• Aantal opnamen per toestel (geschat). • Maximaal gebruikte belichtingstijd.

Door u vooraf te laten adviseren, voorkomt u later onnodige kosten.

• Voorgestelde bouwmaterialen (door architect of aannemer).

Risicoanalyse stralingstoepassingen is verplicht!

Neem contact met mij op

Uitvoeren acceptatietest Voordat u röntgenapparatuur in gebruik neemt, of wanneer er essentiële onder delen zijn vervangen, moet een acceptatie test worden uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken of de door het toestel geproduceerde röntgenstraling voldoet aan de normen en of de lekstraling rond het toe stel lager dan 1 mSv/uur* is. Alle bevindingen worden opgenomen in een rapport. De acceptatietest kan worden uitgevoerd door onze fabrieksgecertificeerde technici.

• Intra-oraal • OPG (inclusief CEPH) • CBCT combi-toestellen

GEBRUIK RÖNTGENAPPARATUUR

Röntgenapparatuur Aanvragen van registratie of vergunning van de toestellen bij de overheid

• Nieuwe toestellen dienen te worden geregistreerd of vergund door de ANVS. • U kunt dit zelf doen, maar u kunt ook gebruik maken van onze invulservice.

Neem contact met mij op

Terug

*Millisievert per uur

Made with FlippingBook - Online catalogs