Servicecatalogus

Apparatuur binnen de Serviceovereenkomst

Behandelconcepten (behandelstoel, unit, operatielamp, spittoon en afzuigsysteem) • Algehele visuele inspectie van het behandelconcept • Vervanging van de aan slijtage onderhevige onderdelen conform opgave fabrikant • Vervanging van de aan slijtage onderhevige onderdelen conform opgave fabrikant • Onderhoud volgens richtlijn NNI R8153 (onderhoud en controlemetingen aan kleine stoomsterilisatoren in de extramurale gezondheidszorg) • Hygiëneadvies • Rapportage van de bevindingen N.B. Het valideren van sterilisatie-apparatuur valt niet binnen de Serviceovereenkomst Röntgenapparatuur (intra- en extra-oraal) • Algehele visuele inspectie van de röntgenapparatuur • Onderhoud conform specificaties fabrikant • QC-metingen (kwaliteitscontrole) • Lekstralingsmeting bij acceptatietest • Rapportage van de bevindingen N.B. Indien Plandent via de VGT uw KEW-portaal onderhoudt wordt de rapportage direct op uw portaal geupload Sterilisatieapparatuur • Algehele visuele inspectie van de sterilisatieapparatuur

Het onderhoud wordt uitgevoerd door ervaren en deskundige technici van Plandent conform opgave van de fabrikant. Er wordt uitsluitend gewerkt met originele onderdelen. U ontvangt een uitgebreide rapportage van het uitgevoerde onderhoud en de verschillende testen, inclusief keuringsrapporten die voldoen aan de richtlijnen voor de apparatuur. Met de rapportage kunt u bij IGZ aantonen dat uw apparatuur conform de richtlijnen is onderhouden.

Elk soort apparatuur behoeft zijn eigen werkzaamheden. Hiernaast ziet u welke werkzaamheden worden uitgevoerd bij welke apparatuur.

• Veiligheidsinspectie/metingen volgens IEC 62353:2007 • Weerstand interne potentiaal-vereffeningsleidingen • Patiëntlekstroom • Binnenkomende lucht- en waterdruk • Zuigkracht nevelzuiger • Rapportage van de bevindingen

Randapparatuur • Algehele visuele inspectie van de compressor, de afzuigmotor en eventueel amalgaamafscheider • Vervanging van de aan slijtage onderhevige onderdelen conform opgave fabrikant • Luchtdrukmeting (in- en uitschakeldruk compressor) • Rapportage van de bevindingen CEREC • Algehele visuele inspectie van het CEREC-systeem • Vervanging van de aan slijtage onderhevige onderdelen conform opgave fabrikant • Onderhoud van het CEREC-systeem conform opgave van de fabrikant

• Rapportage van de bevindingen N.B. 30.000 minuten-servicebeurt niet inbegrepen

Terug

Neem contact met mij op

Made with FlippingBook - Online catalogs