Apparatuurcatalogus

Meladem SCHOON EN DEMINERALISEERD WATER Bij instrumentensterilisatie in de tandheelkundige praktijk is hoogwaardig, schoon en gedemi neraliseerd water van het grootste belang. Dit water wordt van drink- c.q. leidingwater gemaakt en om dat dit van nature vele mineralen bevat, moet dit gedemineraliseerd worden. Wanneer water van onvoldoende kwaliteit wordt gebruikt leidt dit tot afzetting van voornoemde mine ralen, zoals Calciumcarbonaat, op de instrumenten en in de sterili satiekamer. Dit zorgt voor overma tige slijtage en verkleuringen aan deze delen. Het gebruik van gedemineraliseerd water zorgt ervoor dat uw appa ratuur en instrumentarium blijven functioneren als voorzien.

Melastore SNELLER, BETER EN GUNSTIGER

Het MELAstore systeem is een innovatief beladingssysteem waarmee men tijd en geld kan besparen bij de instrumentenvoorbereiding en waarmee de kwaliteit van de instrumentenvoorbereiding substantieel wordt verhoogd.

Meer

Terug

Meer

Terug

Made with FlippingBook Annual report maker